วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กลุ่มงานงบประมาณ

 


ดาวน์โหลด 👉 คำชี้เเจง


ดาวน์โหลด 👉แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล


อกสารประกอบการอบรมทางไกล การกรอกข้อมูลในระบบบัญชี สพฐ. E-Budget

(เป็นไฟล์ข้อมูลเเบบตาราง excelใช้เพื่อกรอกข้อมูลก่อนกรอกในระบบ)

🌺ดาวน์โหลดวีดีโอสอนวิธีกรอกข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน

ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียน

ส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 


🌺หรือรับชม    วิดีโอสอนวิธีกรอกข้อมูลใน Youtube